Press "Enter" to skip to content

MELETÎ-MALATYA ADI

Yukarı Fırat havzası doğu-batı arasında ticari geçiş güzergahında kalan Meletî / Malatya  zirai ve tarımsal ürünleri ile de kendi zahiresini üreten Doğu Aryan kültürlü Kürd milletinin önemli tarihi şehirlerinden biridir. Tarih boyunca…

KÂBE

Kâbe adını İslam toplumu Mekke’de bulunan Müslümanların namazlarında kıldıklarında kıble olarak yöneldikleri ve kutsal hac yeri olarak bilirler. Araplar buradaki Kâbe’ye “Kâbe’yi Şerif” derler. Kâbe, aynı zamanda Müslümanların namaz ibadetleri sırasındaki yöneldikleri…

NEWROZ ve ZERDÜŞT

Peygamber Zerdüşt dünyanın “Dönüşümü” ile , Darevaların (Yalanların-Şeytanların) yok olacağından ve doğruların, kötülere karşı zafer kazanacağından kuşku duymaz. (Bu arada belirtelim, Tıpkı Dareva/Yalan/Şeytan gibi “Peygamber” kelimesi de Ariyaca/Kürdçe kökenlidir. Peygamber kelimesinin kadim…

AMED’İN ANTİK TARİHİ

Hitit ve Mitanni devletleri, MÖ 12. yy’da Ege Deniz Kavimleri tarafından ortadan kaldırıldıktan sonra doğuda; Maldiya/Meletî, İşuwa/Sophene, Semsur ve Alzi/Amed bölgesine göç eden; Hitit, Hatti, Hurri ve Mitanni soylu kabilelerin Amed bölgesindeki…

KÜRDLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

ARAPLAR VE İSLAM DEVLETİ Asurlar, bugünkü adı Arabistan olan bölgedeki çöllerde göçebe olarak yaşayan Semitik topluluklara “Arabaya” diyorlardı. Bu isim daha sonra değişime uğrayarak “Arap” şeklini almıştır. Arap olan Sami kabileler MÖ 5. ve…

HARPUT ADI

Harput adı Hurrilerden kalma bir addır. Bölgeye egemen olan farklı kültürler, buraya kendilerine göre yeni adlar verdiler veya var olan adları kendi dil telaffuzlarında farklı okudular. Mesela bu okunuşlardan MÖ IX-VIII inci…