Press "Enter" to skip to content

KÜRDLERİN ANA YURDU*

 

Kimmerler “Ariyaca” konuşan Sagart soylu Kafkas Aryanı bir halktı. Onlar için İrani/Aryani halk tespiti de özellikle Rus tarihçilerce yapılır. İskitler ile aynı boy ve komşu coğrafyalı Ukrayna’nın doğusunda Kafkasların kuzeyinde yaşayan bir halktır.

Kimmerler günümüz Kürdistan coğrafyasına MÖ 10. yüz yılda komşuları ve soydaşları İskitlerin zorlaması ile göç etmeye başladılar. Serhat bölgesinde Kafkas kültürlü Urartu Hurrisi kabileler; (Subartu, Guti, Lulubi, Kassit) ile, Ermeniler ve daha sonra güneyde Fırat boylarında Hitit, Mitanni bakiyesi ve Doğu Aryan; Med, Pers, Part yani kendilerine benzer Doğu Aryan kültürlü kabileleri ile karıştılar.

Kimmerlere ve İskitlere yurt olan Ukrayna’nın güneydoğusunda gösterilen bölgedeki Ariyaca isimler Kürdçe dile benzemesi gayet normaldir. Çünkü İskitler ve Kimmerlerin de kullandığı dil Ariyaca, Kürdlerin de ata dilidir. Yaşanan devirlerde Aryan soylu halkların dilsel yakınlıkları anlaşılan oldukça yüksekti.

Kimmerlerin de oluşumunda yer aldığı her Aryan halk gibi Kürd kavmi de Ön Asya bölge kültürlerinin (Batı Aryan-Kafkas-Doğu Aryan) karışımı ile oluşmuştu. Kürdler güneyde Diyala, kuzeyde Fırat-Dicle havzası Ön Asya coğrafyalı bir kavim olarak MÖ 400 yüz yılda özellikle Kardukh- Atropatene Medyası- Arballa siyasal coğrafyası olan o devirdeki tanımı ile ‘Medya’ platosunda oluşmaya başlamıştır. (Bkz. ‘Onbinlerin Dönüşü’ Ksenefon) Tarihte daha önce “Kurd/Kürt” olarak tanımlanmış bir halk yoktur. Kürdler de tıpkı İngiliz veya Fransız vs. diğer Aryan halklara benzer karma kültürlü fakat Aryan kültürü baskın bir halktır.

Kürdçe ana dil kültüründe kökende Avesta-Sanskritce- Ariyaca baskın Hindu-İran dilidir. Kürdlerin kültürel oluşumunda baskın olan atalarından Doğu Aryan toplulukların ana vatanını, kadim kitaplar Avesta ve Ariyanşehr (Şahrestaniha- Êrânşahr) kayıtlarına göre: “Aryana Vaejah/ Airya Veja’dır.” Bu bölge günümüzde İran Horasan’ın kuzey doğusunda Baktira- Soğdia bölgelerini içine alan günümüz Afganistan’ın kuzey batısında olduğu kabul edilir. Çünkü kadim yerel yazılı tarih Doğu Aryan halkların geçmişini doğuda bu topraklarda kurdukları şehirler ile batıya bir akış içinde anlatırlar. Örneğin bu gün Özbek Türk boylarının da Aryan soylu halklar ile birlikte yaşadığı: Doğu Aryan halkların ilk kurdukları şehir Samarqand / Semerkand’dır.*

*Bu makale Kimmerlere dair Facebook’da yazdığım bir kısa nottur.
İBV KİTAP EDİNME ADRESİ;
İsmail Beşikçi Vakfı ile iletişim kuracaksınız.
Adres;
Kuloğlu Mah. İstiklal Cd. Ayhan Işık Sok.
No: 21/1 Beyoğlu /İstanbul
Telefon:+0212 245 81 43
Fax: +0212 245 71 40
[email protected]
Kütüphane Çalışma Saatleri
Her gün (Pazartesi hariç): 10:00-19:00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir