Press "Enter" to skip to content

AĞRI-ZİLAN KÜRDLERİNİN SOYKIRIMI

Temmuz 16, 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesine göre, bizzat Ağrı isyanında da yer alan 15,000 kişi öldürülmüştür. Kürt yazar Hesen Hîşyar Serdî ‘ye göre, Ademan, Sipkan, Zilan ve Hesenan aşiretlerden oluşan 181 köyden 47.000 köylünün büyük kısmı öldürülmüştür. Ermeni araştırmacı Garo Sasuni’e göre, 5.000 kadın, çocuk ve yaşlı öldürülmüştür. Ekim 3, 1930 tarihli Berliner Tageblatt gazetesinin verdiği habere göre ise, Türkler, Zilan bölgesinde 220 köyü imha etti ve 4.500 kadın ve yaşlı katletti. Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi ise, Zilan bölgesi vadilerinden birinde 1.550 kişi kesildi, Erciş bölgesinde 200 köy yakıldı, Patnos sahasında yakılıp yıkılmayan tek köy kalmadı, Türk askerleri, Kürtlerin hayvanlarını da alıp el koydular.

ULUSLARARASI SOYKIRIM SUÇU MADDESİ

Birleşmiş Milletler 9 Aralık 1948’de, “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni” onayladı. Sözleşme “soykırım”ı sözleşmeye taraf ulusların “önlemeyi ve cezalandırmayı üstüne aldığı” bir uluslararası suç olarak tayin etti. Soykırım sözleşmede aşağıdaki gibi tanımlanır:

Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu, kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur:
(a) Gruba mensup olanların öldürülmesi,
(b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi,
(c) Grubun bütünüyle ya da kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek,
(d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak,
(e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek,

Bu sözleşmeye göre; Türkiye Devleti “a, b, c ve e” maddelerine uygun düşen soykırım suçu işlemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir