Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Araştırmalar”

AMED’İN ANTİK TARİHİ

Hitit ve Mitanni devletleri, MÖ 12. yy’da Ege Deniz Kavimleri tarafından ortadan kaldırıldıktan sonra doğuda; Maldiya/Meletî, İşuwa/Sophene, Semsur ve Alzi/Amed bölgesine göç eden; Hitit, Hatti, Hurri ve Mitanni soylu kabilelerin Amed bölgesindeki…

KÜRDLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

ARAPLAR VE İSLAM DEVLETİ Asurlar, bugünkü adı Arabistan olan bölgedeki çöllerde göçebe olarak yaşayan Semitik topluluklara “Arabaya” diyorlardı. Bu isim daha sonra değişime uğrayarak “Arap” şeklini almıştır. Arap olan Sami kabileler MÖ 5. ve…

HARPUT ADI

Harput adı Hurrilerden kalma bir addır. Bölgeye egemen olan farklı kültürler, buraya kendilerine göre yeni adlar verdiler veya var olan adları kendi dil telaffuzlarında farklı okudular. Mesela bu okunuşlardan MÖ IX-VIII inci…

ARYAN /Arîya-Arî

Aryan, kelimesi dil uzmanlarına göre genellikle kültürel soydaşı; Sanskritçe “asil” veya “onurlu” anlamındaki “Ariya“ kelimesinden türetilmiştir. Modern dönemde ilk olarak XVIII. yüz yılda İngilizce dilinde kullanılmaya başlandı. Oysa “Aryan” tanımın 2500 yıl…

KÜRT OLUŞUMU TARİHİ

MÖ 1600-1200 yılları arasında günümüz Ön Asya topraklarında şu dillere tanık oluyoruz: Anti-Torosların batısında, Aryan/Ari diller olarak: Hititçe, Luvice, Palaca dilleri. Doğuda Mersin’den Kerkük’e uzanan Doğu Aryan Mitannice dili bulunur. Kerkük- Hemedan…

KÜRDİSTAN ÇİNGENELERİ

Halkta genelde bıraktıkları imaj ile Çingeneler: yaban otları, mutfak eşyaları ve çeyizlik satan, falcılık yapan, dağlamacılık (Dövme), sünnetçilik, dişçilik, çalgıcılık yapan, argo konuşan, dilencilik yapan, daha çok esmer tipli ve şehrin kıyılarında…