Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Genel”

MELETÎ-MALATYA ADI

Yukarı Fırat havzası doğu-batı arasında ticari geçiş güzergahında kalan Meletî / Malatya  zirai ve tarımsal ürünleri ile de kendi zahiresini üreten Doğu Aryan kültürlü Kürd milletinin önemli tarihi şehirlerinden biridir. Tarih boyunca…

KAST SİSTEMİ

KAST SİSTEMİ’NİN KÖKENLERİ Güney Asya’nın/Hindistan’ın kast sisteminin kökeniyle ilgili uzun süredir devam eden bir teoriye göre, Orta Asya’dan gelen Aryanlar Güney Asya’yı işgal etti ve kast sistemini yerel halkları kontrol etme aracı…

GUNDÉŞAPUR

Ariyaca dilde; “Şahın oğlu” manasında; “xšāyaθiyahyā-puθra”- ve Manici kaynaklarda “Şahbuhr” olarak bilinen “Büyük Şâpûr” (MS 224-242), Sasan İmparatorluğu’nun I. Ardaşir’in oğlu ve İmparatorluğun ikinci Şahinşahı’ydı (Kralların kralı).  I. Şâpûr (MS 240-272) babasının…

TÜRKÇE DİLDEKİ ARİYACA SÖZCÜKLER..

Hatırlatmakta fayda var. Türkleri Ön Asya’da ilk asimle eden Kürdlerdir. Orta Asya’dan Ön Asya topraklarına gelen Türklerin Medya yerleşmeleri eski Aryan Kürd topraklarıdır. Bu nedenle Türklerin bugün dillerinde yaşattıkları çoğu Ariya kelimeleri,…

KOMMAGENE KRALI I. ANTHİOCHOS’UN VASİYETİ*

Halk arasında Nemrut Tapınağı olarak bilinen “Kommagene Çîya Bélî Tapınağı”,  Semsur (Adıyaman) 2.250 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda Kommagene Kralı I. Antiokos tarafından MÖ 64 yılın sonrası yaptırılmıştır. MÖ 80’li yıllarda Roma İmparatorluğunun gücü…

KADİM ARİYACA DİLDEN KÜRDÇE DİLE..

Kürdçe dilin MÖ 14. yy ve MS 7. yy arasındaki kadim tarihte bilinen ata dili olan Ariyaca dilin ilk örneklerine Anadolu’da Hitit’in başkenti Hattuşaş’ta/Boğazköy’de, Mitanni-Hitit-Kizzuwatna Antlaşmalarında, bugünkü Afrin’in hemen batısında Doğu Akdeniz…

ZÊYA BİÇÛK ( KÜÇÜK ZAP )

Zêyê/Zéya Biçûk/ Küçük Zap Nehri Doğu Kürdistan (İran) Zagros Dağları’nda yaklaşık 3.000 metre yüksekliğinde birkaç kaynaktan doğar. Güney Kürdistan (Irak’ın) Zağros Dağlarından doğan küçük su kaynakları ile beslenen bir akarsudur. Kaynağından çıktıktan…

AVA ZÊYA / BÜYÜK ZAP

Culemerg (Hakkari) bölgesinde Ava Zéya diye bilinen Zap Nehri, Kuzey Kürdistan’da, Van Gölü’nün doğusundaki dağlık bölgede, yaklaşık 3.000 metre rakımda doğar. En büyük su beslemesi Van bölgesinde “Avareş”, Gever’de (Yüksekova) Elbak”, “Xirabe-Kwunin…