Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Makaleler”

KÂBE

Kâbe adını İslam toplumu Mekke’de bulunan Müslümanların namazlarında kıldıklarında kıble olarak yöneldikleri ve kutsal hac yeri olarak bilirler. Araplar buradaki Kâbe’ye “Kâbe’yi Şerif” derler. Kâbe, aynı zamanda Müslümanların namaz ibadetleri sırasındaki yöneldikleri…

NEWROZ ve ZERDÜŞT

Peygamber Zerdüşt dünyanın “Dönüşümü” ile , Darevaların (Yalanların-Şeytanların) yok olacağından ve doğruların, kötülere karşı zafer kazanacağından kuşku duymaz. (Bu arada belirtelim, Tıpkı Dareva/Yalan/Şeytan gibi “Peygamber” kelimesi de Ariyaca/Kürdçe kökenlidir. Peygamber kelimesinin kadim…

KÜRT MİLLET OLUŞUMU?

Her kavmi ya da etnik oluşumu görünür kılan; belli medeni, sosyal, antropolojik, tarihi ve coğrafi ısrarlı özellikler bulunur. Tarih araştırmalarında kavmi ya da etnik grupları tanımlamada ilk tespitlerini tarihçiler, sosyologlar ve antropologlar…

Orta Asya Neresi?

Orta Asya olarak tanımlanan yerler, bu günkü Azarbeycan, Türkmenistan veya Özbekistan denilen yerler değildir. Bu topraklar, kadim tarihte Kürd ve Farsların atalarının yani eski Aryan halkların coğrafyası Horasan dır. Tarihte de daha…

NEWROZ

Newroz deyince ilk aklımıza gelen Kürtlerin 21 Mart’ta milli talepleri için yaptığı sokak gösterileri ve kalabalık miting toplantıları gelir. Oysa Newroz, Ateşperesti ve Zerdüşt dini olarak adlandırılan İslam olmadan önceki Doğu Aryan…