Press "Enter" to skip to content

ERMENİLERİN MÜSLÜMAN SOYKIRIMI

1903-1918 YILLARI ARASINDA MUŞ-ERZURUM-VAN-BİTLİS-GENCE-KARABAĞ MINTIKALARINDA ERMENİLERİN MİLLİ KAHRAMANI ANTRANİK PAŞA VE KUVVETLERİNİN MÜSLÜMAN HALKA: KÜRDLERE, TÜRKLERE, FARSLARA YAPTIĞI KATLİAMLAR SOYKIRIMDIR!
ANTRANİK PAŞA VE ERMENİ ÇETE KUVVETLERİNİN MÜSLÜMAN SİVİL KATLİAMLARI
1901 Muş Sason katliamları,Bkz. Chalabian, Andranik, s.125; Dasnabedian, History of ARF. S.67.
1912 Bulgarlar ile Antranik Paşa ve Ermeni Kuvvetlerin ortaklaşa yaptıkları Trakya Müslümanlarının katliamı. Bkz. Chalabian, Andranik, s.203-204. Ayrıca: Ermeni Komitelerinin Âmâl ve Harekât-ı İhtilâliyesi, s. 80-81.
1915 Ermeni Antranik Paşa  ve Dro’nun öncülüğündeki Ermeni kuvvetler ile Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon bölgelerinde Müslüman halk kıyımı ve iskanı.* Bkz. W.E.D.Allen, Paul Muratoff, Caucasian Battlefields (1828-1921), Cambridge, 1953, s. 301.
1918 Erzurum’un terk edilmesinde Antranik Paşa  ve Ermeni subayların denetiminde burada Müslüman halka yapılan katliamlar.* Bkz.Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, IV, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd., Ankara, 1998 s. 41-45.
1918 Antranik Paşa  ve kuvvetlerinin Erivan (Revan), Nahçıvan, Culfa, Zengezur, Karabağ, Gence, Kars bölgelerinde Müslüman katliamı ve Tehcir göçertemeye zorlaması* Bkz.29 Kasım 1921’de Khorurdain Hayasten adlı gazetede Myasnikyan isimli Ermeninin yazdığı makalede,
“Dasnaklar askerlerine halkı soymayı, Türklerden nefret etmeyi, vahşilikle birleşen fedayi ruhunu
canlandırmayı aşıladılar.” diyordu. Diğer bir Ermeni tarihçi A. Lalayan “Karşı ihtilal Daşnaksütyun ve
Emperyalist Savaş 1914-1918” isimli çalışmasında, “Gönüllü hareketin karakteristik özelliği, kana susamış
fedayiler (Antranik, Hamazsp, Dro vd.) tarafından idare edilen Daşnak müfrezeleri Türk ve Azeri kadın, çocuk,
yaşlı ve hasta halkı öldürmekte gösterdiği cesarettir” diyordu. (Internet Service: http://www.Karabagh.org.

ULUSLARARASI SOYKIRIM SUÇU
Birleşmiş Milletler 9 Aralık 1948’de, “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni” onayladı. Sözleşme “soykırım”ı sözleşmeye taraf ulusların “önlemeyi ve cezalandırmayı üstüne aldığı” bir uluslararası suç olarak tayin etti. Soykırım sözleşmede aşağıdaki gibi tanımlanır:
Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu, kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur:
(a) Gruba mensup olanların öldürülmesi,
(b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi,
(c) Grubun bütünüyle ya da kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek,
(d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak,
(e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek,

Bu sözleşmeye göre; Antranik Paşa ve Ermeni Güçleri “a, b, c ” maddelerine uygun düşen soykırım suçu işlemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir