Press "Enter" to skip to content

MUSA ANTER

“Ma matirsa, ez cîhe xwe da namirim!” (Korkma, ben yatağımda ölmem!) -Apé Musa 1990 kışı Av. Ahmet Zeki Okçuoğlu ile birlikte “Doz” yayınevini kurmayı düşünüyorduk. Yayınevinin yayınlayacağı kitaplar da oldukça önemliydi. Bu…

KÜRDLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

ARAPLAR VE İSLAM DEVLETİ Asurlar, bugünkü adı Arabistan olan bölgedeki çöllerde göçebe olarak yaşayan Semitik topluluklara “Arabaya” diyorlardı. Bu isim daha sonra değişime uğrayarak “Arap” şeklini almıştır. Arap olan Sami kabileler MÖ 5. ve…

HARPUT ADI

Harput adı Hurrilerden kalma bir addır. Bölgeye egemen olan farklı kültürler, buraya kendilerine göre yeni adlar verdiler veya var olan adları kendi dil telaffuzlarında farklı okudular. Mesela bu okunuşlardan MÖ IX-VIII inci…

BAHOZ

Benim resmi adım Tűrk Nüfus kaydında “Mehmet Bahoz ȘAVATA”. Çoğu insan “Bahoz Șavata” adımın mahlas/takma, sahte olduğunu sanıyor. Oysa öyle değil. Babam Muhsin Șavata milletperver biriydi. Ünlü 49’lar Kürd Davasından yargılanmış idi.…

KÜRT KAVMİ NASIL DOĞDU?

Her kavmi yada etnik oluşumu görünür kılan belli medeni, sosyal, antropolojik ve coğrafi ısrarlı özellikler bulunur. Kavmi ya da etnik grupları tanımlamada ilk tespitlerini tarihçiler, sosyologlar ve antropologlar MÖ 13. yy sonrasında…

ARYAN /Arîya-Arî

Aryan, kelimesi dil uzmanlarına göre genellikle kültürel soydaşı; Sanskritçe “asil” veya “onurlu” anlamındaki “Ariya“ kelimesinden türetilmiştir. Modern dönemde ilk olarak XVIII. yüz yılda İngilizce dilinde kullanılmaya başlandı. Oysa “Aryan” tanımın 2500 yıl…