Press "Enter" to skip to content

KÜRT MİLLET OLUŞUMU?

Her kavmi ya da etnik oluşumu görünür kılan; belli medeni, sosyal, antropolojik, tarihi ve coğrafi ısrarlı özellikler bulunur. Tarih araştırmalarında kavmi ya da etnik grupları tanımlamada ilk tespitlerini tarihçiler, sosyologlar ve antropologlar…

ARYAN /Arîya-Arî

Aryan, kelimesi dil uzmanlarına göre genellikle kültürel soydaşı; Sanskritçe “asil” veya “onurlu” anlamındaki “Ariya“ kelimesinden türetilmiştir. Modern dönemde ilk olarak XVIII. yüz yılda İngilizce dilinde kullanılmaya başlandı. Oysa “Aryan” tanımın 2500 yıl…

KÜRT OLUŞUMU TARİHİ

MÖ 1600-1200 yılları arasında günümüz Ön Asya topraklarında şu dillere tanık oluyoruz: Anti-Torosların batısında, Aryan/Ari diller olarak: Hititçe, Luvice, Palaca dilleri. Doğuda Mersin’den Kerkük’e uzanan Doğu Aryan Mitannice dili bulunur. Kerkük- Hemedan…

KÜRDİSTAN ÇİNGENELERİ

Halkta genelde bıraktıkları imaj ile Çingeneler: yaban otları, mutfak eşyaları ve çeyizlik satan, falcılık yapan, dağlamacılık (Dövme), sünnetçilik, dişçilik, çalgıcılık yapan, argo konuşan, dilencilik yapan, daha çok esmer tipli ve şehrin kıyılarında…

KAST SİSTEMİ

KAST SİSTEMİ’NİN KÖKENLERİ Güney Asya’nın/Hindistan’ın kast sisteminin kökeniyle ilgili uzun süredir devam eden bir teoriye göre, Orta Asya’dan gelen Aryanlar Güney Asya’yı işgal etti ve kast sistemini yerel halkları kontrol etme aracı…

GUNDÉŞAPUR

Ariyaca dilde; “Şahın oğlu” manasında; “xšāyaθiyahyā-puθra”- ve Manici kaynaklarda “Şahbuhr” olarak bilinen “Büyük Şâpûr” (MS 224-242), Sasan İmparatorluğu’nun I. Ardaşir’in oğlu ve İmparatorluğun ikinci Şahinşahı’ydı (Kralların kralı).  I. Şâpûr (MS 240-272) babasının…

TÜRKÇE DİLDEKİ ARİYACA SÖZCÜKLER..

Hatırlatmakta fayda var. Türkleri Ön Asya’da ilk asimle eden Kürdlerdir. Orta Asya’dan Ön Asya topraklarına gelen Türklerin Medya yerleşmeleri eski Aryan Kürd topraklarıdır. Bu nedenle Türklerin bugün dillerinde yaşattıkları çoğu Ariya kelimeleri,…