Press "Enter" to skip to content

KÜRDLERİN ANA YURDU*

  Kimmerler “Ariyaca” konuşan Sagart soylu Kafkas Aryanı bir halktı. Onlar için İrani/Aryani halk tespiti de özellikle Rus tarihçilerce yapılır. İskitler ile aynı boy ve komşu coğrafyalı Ukrayna’nın doğusunda Kafkasların kuzeyinde yaşayan…

GÜVEYSİ

Birde fırtınayı yüreğine ekene sor. Güveysi olmak duruma göre değişir. Benim annem de derdi ki: “Oğul, 50 yıl olmuş sizin eve gelin geleli.” Hadi çık işin içinden. Beni doğuran kendisi. kendisi ise…

MUSA ANTER

“Ma matırsa, ez cîhe xwe da namirim!” (Korkma, ben yatağımda ölmem!) “Apé Musa” 1990 kışı Av Ahmet Zeki Okçuoğlu ile birlikte “Doz” Yayın evini kurmayı düşünüyorduk. Yayın evinin yayınlayacağı kitaplar da oldukça…

KABE

Kâbe adını İslam toplumu Mekke’de bulunan Müslümanların namazlarında kıldıklarında kıble olarak yöneldikleri ve kutsal hac yeri olarak bilirler. Araplar buradaki Kâbe’ye “Kâbe’yi Şerif” derler. Kâbe, aynı zamanda Müslümanların namaz ibadetleri sırasındaki yöneldikleri…

ZAZA MI, ZAZAN MI ? 

Ünlü Selefkos İmparatorluğu döneminde (MÖ 322-MS 63) önceleri İran, Ermenistan ve Medya’ya daha sonra güneyde Suriye ve Mezopotamya’ya yayılan Part aşiretleri buralarda bölgenin diğer kavimleri ile karıştığı görülür. Ermeni tarihçiler Van bölgesinde,…