Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Ahura-mazda”

NEWROZ

Newroz deyince ilk aklımıza gelen Kürtlerin 21 Mart’ta milli talepleri için yaptığı sokak gösterileri ve kalabalık miting toplantıları gelir. Oysa Newroz, Ateşperesti ve Zerdüşt dini olarak adlandırılan İslam olmadan önceki Doğu Aryan…

ZAZA MI, ZAZAN MI ? 

Ünlü Selefkos İmparatorluğu döneminde (MÖ 322-MS 63) önceleri İran, Ermenistan ve Medya’ya daha sonra güneyde Suriye ve Mezopotamya’ya yayılan Part aşiretleri buralarda bölgenin diğer kavimleri ile karıştığı görülür. Ermeni tarihçiler Van bölgesinde,…