Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Doğu Aryan”

Kürt

KÜRT ADI NASIL DOĞDU? Bahoz Şavata Kürd etnik oluşumun vatanı Yukarı Mezopotamya ve Anti-Toros platolarıdır. Fakat Kürd etnik oluşumdaki etnik kültürel kimliğini ona hakim kılan Doğu Aryan kabilelerin ana vatanı “Ariya Vaeja”…