Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Eşkani”

ZAZA MI, ZAZAN MI ? 

Ünlü Selefkos İmparatorluğu döneminde (MÖ 322-MS 63) önceleri İran, Ermenistan ve Medya’ya daha sonra güneyde Suriye ve Mezopotamya’ya yayılan Part aşiretleri buralarda bölgenin diğer kavimleri ile karıştığı görülür. Ermeni tarihçiler Van bölgesinde,…