Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Ezîdî”

Alevi İnancın Tarihsel Oluşumu

Bazıları Aleviliği bir millete veya bir topluluğa mal ediyor. Bu tür yaklaşımlar yanlıştır. Her şeyi kendi doğasında ve inançsal sistematiği içinde incelemek gerekir. İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için yaşamları boyunca genelde üç tip…

Kirve

Her medeniyet kendi dili üzerinde yükselir. Günümüzde nasıl ki, “motor, televizyon vs” İngilizce dil kökenlidir, bölgemizin dini terminolojisi dili de özellikle Ariya dil kökenlidir. Ariya dilin günümüz çocukları olan: Kürdçe, Farsça dilleridir.…