Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Küçük Zap”

ZÊYA BİÇÛK ( KÜÇÜK ZAP )

Zêyê/Zéya Biçûk/ Küçük Zap Nehri Doğu Kürdistan (İran) Zagros Dağları’nda yaklaşık 3.000 metre yüksekliğinde birkaç kaynaktan doğar. Güney Kürdistan (Irak’ın) Zağros Dağlarından doğan küçük su kaynakları ile beslenen bir akarsudur. Kaynağından çıktıktan…