Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Kürd Alevi”

Alevi Dili

Yaşadığımız coğrafyanın sosyal ve dini bir ritüeli olan  “Kirve” “Kîriv” kelimelerinde olduğu gibi; “Abdest, Dar, Dar-ı Mansur, Dergâh, Derviş, Dem, Çerağ, Gülbeng, Cem, Camat, Mürşit, Pir, Rehber, Dem, Semah, Tevt, Şah-ı Merdan,…