Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Osmanlı Devleti”

Ermeni Soykırımı

Türkiye devleti zaten ermeni vatandaşlarını 24 NİSAN 1915 tarihi itibariyle Osmanlı Devleti’nin tehcir ettiğini kabul etmekle, siyasal yükümlülüğünü kabul ettiği Osmanlı Devleti’nin soykırım suçunu işlediğini de “sözde” kabul etmiştir. Ermenilerin sevkinde yapılan…