Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Palaca”

Ariyaca Kürtçe Dili Tarihi-1-

Kürtçe dilinin köken bakımından ata ana öbeği olan Hint-Avrupa dilidir. Bu dil grubunun, İndo-İran koluna mensup olan kadim Ariyaca ve Sanskritçe dilleri İran Mezopotamya ve Anadolu’da MÖ 2300 sonrası tespit edilmiştir. *Bkz.…